POLITYKA PRYWATNOŚCI

Witamy na stronie: www.apigenroyal.com. Prezentowana tu polityka zachowania poufności ma na celu przedstawienie stosowanych przez nas sposobów gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych, które Państwo mogą podać w trakcie korzystania ze strony internetowej apigenroyal.com. Prosimy o zapoznanie się z całą treścią niniejszego dokumentu przed skorzystaniem z usług naszej strony internetowej apigenroyal.com i podaniem jakichkolwiek danych. Szanując prawa każdego z naszych klientów, respektując rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) oraz odpowiednie prawo krajowe o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskiwanych danych osobowych podczas korzystania ze strony internetowej apigenroyal.com i dokonywania zakupów w ramach strony internetowej apigenroyal.com oraz zapewniamy, że w tym celu podejmujemy wszelkie niezbędne działania. Informujemy, że wszyscy pracownicy obsługujący stronę internetowa apigenroyal.com zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych. Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z innymi podmiotami. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia naszych usług. Szczegółowe informacje na temat kategorii podmiotów zewnętrznych znajdziesz pod opisem procesów poniżej.

ADMINISTRATOR

Administratorem danych osobowych Klientów, przekazywanych w związku z korzystaniem z usług proponowanych przez stronę internetowa www.apigenroyal.com [dalej „Dane Osobowe] jest
BBH Biotech Polska sp. z o.o. prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą BBH Biotech Polska sp. z o.o. (adres prowadzenia działalności: Rubież 46 kod pocztowy Poznań) wpisaną do KRS 0000511561, NIP 9721248841, REGON 302690152; adres poczty elektronicznej: office@bbhbiotech.pl numer, telefonu: 512866673 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora).

STRONA INTERNETOWA APIGENROYAL.COM ZBIERA NASTĘPUJĄCE DANE OSOBOWE:

 1. Dane kontaktowe zawarte w formularzach, które są niezbędne do prawidłowego korzystania z usługi lub wykonania umowy: Imię i nazwisko – podczas składania jednorazowego zamówienia oraz podczas rejestracji do konta Klienta zostanie poproszony o podanie imienia i nazwiska, aby móc wysłać zamówienie, dokonać rejestracji do konta na naszej stronie oraz do ewentualnego kontaktu Strona internetowa apigenroyal.comu z Klientem, Adres zamieszkania oraz ewentualnie adres doręczenia: jest to informacja niezbędna do realizacji i wysłania zamówionego towaru, Nr telefonu: Klient jest powiadamiany smsem o wysłaniu towaru bądź w razie konieczności obsługa strony internetowej apigenroyal.com może kontaktować się Klientem na w celu potwierdzenia zamówienia lub w przypadku nieoczekiwanych okoliczności, np. braku towaru w magazynie. Adres e- mail: poprzez e-mail obłsuga strony internetowej apigenroyal.com wysyła potwierdzenie zamówienia oraz może kontaktować się z Klientem w związku z realizacją zamówienia. Adres e-mail, wykorzystywany jest także w celu założenia konta na stronie internetowej apigenroyal.com. Ponadto, w przypadku gdy Klient chce otrzymywać newsletter na adres ten będą wysyłane informacje handlowe. Administrator może także wykorzystywać adres e-mail Klienta w celu wysłania ankiety badającej zadowolenie użytkowników z usług strony internetowej apigenroyal.com.
 2. Dane osobowe używane do zarządzania zakupami dokonanymi online na stronie apigenroyal.com tj. dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu, informacje na temat płatności i historię płatności, numer rachunku bankowego, informacje kredytowe, informacje na temat zamówień.
 3. Dane osobowe związane z prowadzaniem konta Klienta na stronie www.apigenroyal.com tj.: dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, ustawienia konta, dodatkowo w przypadku dokonania zakupów historia zakupów, informacje na temat dostawy, historia płatności. Strona internetowa apigenroyal.com będzie także przetwarzać następujące dane osobowe powiązane z plikami cookie historia kliknięć, historia nawigacji i przeglądania
 4. Dane osobowe używane w celu obsługi Klienta tj. dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu, dane i historię płatności, informacje kredytowe, informacje o zamówieniach, informacje o dostawie, numer konta, całą korespondencję na dany temat, nagrania rozmów.
 5. Dane osobowe związane z marketingiem bezpośrednim tj.: dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu i kod pocztowy, jakie produkty i oferty zostały przez Klienta kliknięte, historia zamówień, sposób nawigacji po stronie i kliknięte elementy.
 6. Dane osobowe związane z uczestnictwem w Konkursach organizowanych przez stronę internetową apigenroyal.com tj.: dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu, informacje przekazane w konkursie.
 7. Dane osobowe związane z rozwojem i udoskonaleniem usług oraz produktów oferowanych przez stronę internetowa apigenroyal.com tj.: dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, ustawienia konta, dodatkowo w przypadku dokonania zakupów, historia zamówień, informacje o dostawie, historia płatności Strona internetowa apigenroyal.com będzie także przetwarzać następujące dane osobowe powiązane z plikami cookie historia kliknięć, historia nawigacji i przeglądania.
 8. Dane osobowe związane z wypełnieniem zobowiązań prawnych tj.: numer zamówienia, imię i nazwisko, adres, adres pocztowy, kwota transakcji, data transakcji.
 9. Dane osobowe związane z zapobieganiem przestępstwom i wykorzystaniu danych w sposób niezgodny z prawem: dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail, nagrania rozmów, historię zamówień, informacje o dostawach, historię płatności.
 10. Dane związane z przeglądaniem zawartości strony internetowej www.apigenroyal.com: informacje dotyczące interakcji z poszczególnymi usługami Strony internetowej apigenroyal.com, w tym logi systemowe zawierające: datę, czas wizyty i IP komputera, z którego nastąpiło połączenie, nazwę domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, informacje na temat statystyki oglądalności strony internetowej, ruchu do i z poszczególnych stron itp.

CEL ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW ORAZ PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zakupy online i obsługa klienta

 1. Przeglądanie zawartości strony internetowej apigenroyal.com nie wymaga podawania przez Klientów danych osobowych. Dokonując zakupu na stronie internetowej apigenroyal.com bez rejestracji i logowania do konta na podstawie jednorazowego zamówienia, dane podane na potrzeby jego realizacji są automatycznie usuwane. Pozostają jedynie dokumenty sprzedaży przechowywany na potrzeby m.in. fiskalne lub potrzeby związane z zabezpieczeniem lub dochodzeniem ewentualnych roszczeń prawnych przysługujących Administratorowi lub Klientowi. Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale: „Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane”. Rejestracja w bazie Klientów jest dobrowolna, a dane Klientów są przechowywane w celu ułatwienia dokonania w przyszłości zakupów na naszej stronie internetowej apigenroyal.com.
 2. Administrator będzie używać danych osobowych do zarządzania zakupami dokonanymi online na stronie apigenroyal.com w celu przetwarzania zamówień Klienta i zwrotów oraz wysyłania powiadomień o statusie dostawy lub w przypadku jakichkolwiek problemów z dostawą produktów. Administrator będzie używać danych osobowych Klienta do zarządzania płatnościami oraz do przetwarzania reklamacji i zgłoszeń gwarancyjnych dotyczących produktów.
 3. Administrator będzie używać danych osobowych Klienta do przetwarzania jego zapytań, zgłoszeń reklamacyjnych dotyczących produktów oraz pytań zgłaszanych pocztą e-mail, i w mediach społecznościowych. Administrator może też kontaktować się z Klientem, jeśli wystąpią jakieś problemy z jego zamówieniem.
 4. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie realizacji zakupów online na podstawie art 6 ust. 1 lit. b) RODO, natomiast w zakresie obsługi Klienta na podstawie art 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. uzasadnionego interesu Administratora.

Marketing bezpośredni

 1. Administrator może przesyłać Klientom, w tym na podane przez nich adresy e-mail, informacje handlowe na temat produktów i usług świadczonych przez Strona internetowa apigenroyal.com, między innymi w formie transmisji internetowych (webcast), newsletterów, pod warunkiem, że Klient wyrazi na to zgodę.
 2. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Klienta w powyższym zakresie na podstawie 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie zgody Klienta.

Konto Klienta w witrynie ApigenRoyal.com

 1. Administrator używać będzie danych osobowych do założenia i prowadzenia konta Klienta oraz w celu świadczenia spersonalizowanych usług na stronie internetowej www.apigenroyal.com
 2. Administrator przetwarzać będzie dane osobowe Klienta w powyższym zakresie na podstawie 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie zgody wyrażonej przez Klienta.

Optymalizacja udostępnianej treści związana z zawartością strony internetowej apigenroyal.com

 1. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w celu ulepszenia usług związanych z preferencjami i zainteresowaniami Klientów. Administrator może w tym celu powziąć dane osobowe przekazane przez Klientów w związku z korzystaniem z danej usługi z innymi danymi osobowymi dotyczącymi tego Klienta przetwarzanymi przez Administratora. Administrator nie będzie analizować danych Klienta na poziomie indywidualnym – wszystkie dane używane w tych celach będą zanonimizowane. Administrator będzie przeprowadzać analizy które pozwolą zmieniać usługi, tak aby stały się one bardziej przyjazne dla użytkowników – poprzez modyfikację interfejsu użytkownika, który uprości przepływ informacji; wyróżnienie usług, które są najczęściej używane przez klientów w kanałach komunikacji cyfrowej; ulepszenie systemów informatycznych w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa użytkowników i innych osób odwiedzających stronę internetową.
 2. Strona internetowa apigenroyal.com może uzyskiwać inne informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP, liczba i źródło wizyty ma stronie internetowej Strona internetowa apigenroyal.comu, czas wizyty. Przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystane odesłania, czy nr IP komputera, które mogą zostać wykorzystane przez Stronę internetową apigenroyal.com w celach technicznych, jak również w celach statystycznych. Administrator nie łączy powyższych informacji z danymi osobowymi Klientów i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Klientów, chyba, że jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług przez Strona internetowa apigenroyal.com. Administrator wykorzystuje informacje, o których mowa powyżej, wyłącznie w celach związanych z badaniami rynku i ruchu internetowego w ramach strony internetowej Strona internetowa apigenroyal.com, w celach statystycznych, w szczególności w celu ulepszania jakości świadczonych usług przez Strona internetowa apigenroyal.com.
 3. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Klienta w powyższym zakresie na podstawie 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. uzasadnionego interesu Administratora.

Wypełnianie zobowiązań prawnych

 1. Administrator będzie używać danych osobowych Klienta, aby wypełniać postanowienia prawa lub sądów oraz stosować się do innych postanowień władz. Ponadto będzie używać danych osobowych Klienta do zbierania i potwierdzania danych finansowych w celu przestrzegania zasad prowadzenia księgowości.
 2. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Klienta w powyższym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO, czyli w celu wykonania umowy i wypełnienia zobowiązań prawnych ciążących na Administratorze.
 3. Zapobieganie przestępstwom i wykorzystanie danych w sposób niezgodny z prawem
 4. Administrator będzie używać danych osobowych Klienta, aby zapobiegać stratom, wykrywać i zapobiegać korzystaniu z usług online w sposób niezgodny z zasadami oraz regulaminem, móc sprawdzać takie przypadki oraz zapobiegać stratom i wyłudzeniom poprzez analizowanie zachowań klientów Strona internetowa apigenroyal.comu online.
 5. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. w celu uniemożliwienia korzystania z naszych usług w niewłaściwy sposób oraz na podstawie uzasadnionego interesu.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika w przypadkach o których mowa powyżej.

Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu w trakcie procedury rejestracyjnej lub innej procedury mającej na celu umożliwienie skorzystanie z usług Strona internetowa apigenroyal.comu. Każdy Klient ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Należy mieć na uwadze, że niepodanie niektórych danych w określonych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z oferowanych przez nas usług. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na gromadzenie i przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH:

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora, czyli na podstawie art 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
 2. a) posprzedażowej obsługi klientów – obsługi gwarancyjnej i reklamacyjnej
 3. b) zabezpieczenia bądź dochodzenia roszczeń prawnych przysługujących Administratorowi lub Klientowi (maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy),
 4. c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych),
 5. Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, czyli na podstawie czyli na podstawie art 6 ust. 1 lit. f) RODO będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, chyba że Administrator będzie w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni interes lub prawa Klienta, albo z powodu roszczeń prawnych.
 6. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
 7. W celu  udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych Administrator będzie przechowywać dane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

PRAWA UŻYTKOWNIKA ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM I PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Klient ma prawo żądać informacji, na podstawie prawa dostępu do danych, o tym które dane osobowe klienta są przetwarzane przez Administratora, ma prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz prawo do uzyskania informacji dotyczących przetwarzania tychże danych.
 2. Klient ma prawo otrzymać kopię swoich danych, powszechnie używanym, strukturyzowanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Klienta lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały przekazane Administratorowi.
 3. Klient ma prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.
 4. Klient ma prawo zażądać w każdej chwili usunięcia danych przetwarzanych przez Administratora z wyjątkiem następujących sytuacji, w której:
 • nie zostało zakończone postępowanie dotyczące obsługi klienta lub nie zostało zrealizowane zamówienie (nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane częściowo),
 • zamówienie nie zostało opłacone, niezależnie od metody płatności,
 • dane klienta są przetwarzane celu zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych przysługujących Administratorowi lub Klientowi (maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy).
 1. Klient ma prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, w tym także na sporządzanie analizy profilu Klienta, która jest przygotowywana w celu wytworzenia takich materiałów.
  Klient ma prawo zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w następujący sposób:
 • wykonując instrukcje zawarte w każdej wiadomości e-mail w przypadku newsletterów, poprzez skorzystanie z opcji wypisania się z listy newsletterowej
 • poprzez kontakt z Administratorem lub Inspektorem Danych Osobowych na adres prowadzenia działalności: BBH BIOTECH PPOLSKA Sp. Z o.o. ul.Rubież 46 H, 61-612 Poznań dopisując do korespondencji informację „Ochrona danych osobowych” lub bezpośrednio na adres mailowy biuro@apigenroyal.com
 1. Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie jego danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych Klienta, chyba że będzie w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni interes lub prawa Klienta, albo z powodu roszczeń prawnych. Sposób wniesienia sprzeciwu opisano w punkcie 5 b powyżej.
 2. Klient ma prawo żądać aby Administrator ograniczył przetwarzanie jego danych osobowych pod następującymi warunkami:
 • w przypadku, gdy Klient zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, wtedy Administrator ograniczy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes,
 • w przypadku gdy Klient zgłosi niepoprawność swoich danych osobowych, wówczas Administrator ograniczy jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności,
 • w przypadku gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, Klient ma prawo nie zgodzić się na usunięcie danych osobowych i zażądać ograniczenia używania jego danych osobowych,
 • w przypadku gdy Administrator nie potrzebuje danych osobowych Klienta, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.
 1. Klient ma prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO. Polskim organem nadzorczym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 2. Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.
 3. Prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych. Jeśli Klient złoży wniosek o przyznanie kredytu jako metody płatności, zostanie on oceniony i rozpatrzony w sposób automatyczny. Klient ma prawo wyrazić swój punkt widzenia, zakwestionować decyzję i zgłosić to Administratorowi.
 4. Prawa wymienione powyżej z wyjątkiem prawa opisanego w punkcie 8 można zrealizować poprzez pisemny kontakt z Administratorem lub Inspektorem Danych Osobowych na adres prowadzenia działalności Administratora: : BBH BIOTECH PPOLSKA Sp. Z o.o. ul.Rubież 46 H, 61-612 Poznań dopisując do korespondencji informację „Ochrona danych osobowych” lub bezpośrednio na adres mailowy biuro@apigenroyal.com

PRZEKAZYWANIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Korzystanie z usług Strona internetowa apigenroyal.comu może wiązać się z udostępnianiem danych osobowych Klienta innym podmiotom. Jeżeli wskutek powyższego nastąpi przekazanie danych osobowych innemu podmiotowi, przetwarzanie danych osobowych będzie podlegać polityce ochrony prywatności stosowanej przez taki podmiot. Strona internetowa apigenroyal.com internetowy znajdujący się w witrynie internetowej apigenroyal.com może udostępniać zebrane dane do następujących podmiotów: operatorom płatności, m.in. PayU SA z siedzibą w Poznaniu, firmom kurierskim m.in. UPS, DPD, GLS, DHL, podmiotom wspierających promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Ponadto, podane przez Klienta informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

ŚRODKI TECHNICZNE I OBOWIĄZKI KLIENTÓW W TYM ZAKRESIE

Strona internetowa apigenroyal.com dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane osobowe Klientów i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i strony internetowej w celu ochrony danych Klientów, w szczególności szyfrowanie SSL. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Klientów płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia. Informujemy, że podjęte przez Strona internetowa apigenroyal.com działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Klienci sami nie zachowają zasad bezpieczeństwa. W szczególności każdy Klient powinien zachować w poufności login i hasło do swojego konta na stronie internetowej Strona internetowa apigenroyal.comu i nie udostępniać ich osobom trzecim. Informujemy, że Strona internetowa apigenroyal.com nie będzie zwracał się do Klientów o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania się konta. W celu uniemożliwienia korzystania z konta Klientów osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z strony internetowej.

Zebrane dane osobowe Administrator przechowuje na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), ale mogą one być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli dane są przekazywane poza obszar EOG, Administrator stosuje standardowe klauzule umowne oraz Tarczę prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.

POLITYKA DOTYCZĄCA COOKIES I INNYCH PODOBNYCH TECHNOLOGII

Niniejszy rozdział Polityki Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Klienta za pomocą plików Cookies.

Cele w jakich wykorzystywane są cookies

Administrator wykorzystuje Cookies w następujących celach: Konfiguracji strony internetowej oraz dostosowania zawartości strony internetowej apigenroyal.com, do preferencji i uprawnień Klientów oraz optymalizacji korzystania ze strony, rozpoznania urządzenia każdego z Klientów Strona internetowa apigenroyal.comu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb, zapamiętania ustawień wybranych przez Klientów i personalizacji interfejsu każdego Klienta, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Klient, zapamiętania historii odwiedzonych podstron witryny oraz w celu rekomendacji treści, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp., Uwierzytelniania Klienta w związku z korzystaniem z usług dostępnych na stronie apigenroyal.com i zapewnienia sesji Klienta na stronie internetowej apigenroyal.com, w tym: utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie witryny ponownie wpisywać loginu i hasła; poprawnej konfiguracji wybranych funkcji znajdujących się na stronie internetowej witryny, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki, optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych w obrębie witryny, w tym strona internetowa apigenroyal.comu internetowego. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowej, w tym: dostosowania zawartości strony internetowej strona internetowa apigenroyal.comu do preferencji Klientów oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej strona internetowa apigenroyal.comu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzeń Klientów i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb danego Klienta; poprawnej konfiguracji wybranych funkcji strony internetowej, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do danego Klienta z uwzględnieniem jego lokalizacji. Administrator będzie wykorzystywał Cookies do Analiz i badań oraz audytu oglądalności: tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości; tworzenia anonimowych statystyk, które pozwalają na klasyfikację odwiedzających i dostosowania strony internetowej do pożądanych preferencji odwiedzających, Administrator będzie wykorzystywał Cookies do świadczenia usług reklamowych: prezentowanych za pośrednictwem serwisu reklam usług i produktów własnych; dostosowania prezentowanych za pośrednictwem serwisu reklam usług i produktów firm trzecich; Administrator będzie wykorzystywał Cookies do zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu oraz jego danych i treści. Cookies własne mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym odwiedzających witrynę, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

Prawa klientów dotyczące przechowywania i uzyskiwania dostępu przez cookies.

Każdy Użytkownik odwiedzający stronę internetową może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do jego urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik odwiedzający stronę internetową może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu danego użytkownika odwiedzającego stronę internetową. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Każdy użytkownik odwiedzający stronę internetową może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej apigenroyal.com.

KONTAKT I INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

Użtykownik strony internetowej apigenroyal.com może w każdej chwili skontaktować się z Administratorem danych w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego Dane Osobowe i informacje uzyskaną przy pomocy Cookies. Aby zagwarantować, że dane osobowe Klienta zawsze będą przetwarzane wiernie, w sposób transparentny i zgodny z prawem, Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Adres, pod którym można się skontaktować z Inspektorem Danych Osobowych to BBH BIOTECH PPOLSKA Sp. Z o.o. ul.Rubież 46 H, 61-612 Poznań, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych” lub adres mailowy office@apigenroyal.com